Z wizyta w Kole Nr 65 Ciche Dolne Parafii Mietustwo - zppa