Próba w Szkółce Pieśni i Tańca przy ZG ZPPA - zppa