Opłatki Kół:Bustryk, Klikuszowa, Chochołów iWaksmund. - zppa