70 Rocznica Powstania Warszawskiego w Konsulacie RP Chicago - zppa