W 29 rocznice przybycia Ojca Świętego Jana Pawła II - zppa