30-ta rocznica przyjazdu Ojca Sw Jana Pawla II do Polski - zppa