Komitet 600-lecia w kolejną rocznicę wizyty Ojca Sw. na Podhalu - zppa