Opłatki Kół ZPPA: Wróblówka, Bustryk, Zaskale, Odrowąż, Witów - zppa