31 Rocznica wizyty JPII u 5 Braci Męcznników - zppa