Pożegnanie Śp Władyslawa Stryrczule-Masniak - zppa