35 Rocznica pobytu Ojca Sw. Jana Pawła II w Kościele 5 Braci Męczenników - zppa