Bankiet Kongresu Polonii Amerykańskiej - Dzień Gen K. Pulaskiego - zppa