10 lecie Kapłaństwa Ks. Pawła Komperdy i ks. Arka Falana - zppa