Odpust Koła Nr 66 Dębno w obiektywie R. Sawina - zppa