Piknik Harklowy w obiektywie Franka Szlembarskiego - zppa